ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง อันตรายแต่รักษาหายได้

ทุกคนคงต้องเคยมีอาการปวดกล้ามเนื้อกันมาบ้าง เช่น ปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง ขา ถ้าปวดต่อเนื่องยาวนานและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า เป็นอาการ “ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง”