สังเกตอาการปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก

สังเกตอาการปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก

 

สังเกตอาการปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก

 

สาเหตุโรคปอดอักเสบติดเชื้อ

“โรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก” เป็นโรคที่พบบ่อย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ซึ่งพบว่าในแต่ละปีมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก โรคปอดอักเสบติดเชื้อ เกิดจากการติดเชื้อในปอดซึ่งอาจเป็นได้จากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือทั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียร่วมกัน

 

โรคปอดอักเสบติดเชื้อ ติดต่อได้อย่างไร?

โรคปอดอักเสบติดเชื้อ สามารถติดต่อได้อย่างทาง ตั้งแต่การหายใจรับเชื้อเข้าสู่ปอดโดยตรง การแพร่กระจายทางกระแสเลือด ในบางส่วนอาจเกิดจากการสำลักอาหาร หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่มีเชื้อโรคปะปน

 

สังเกตอาการปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก

  • มีไข้

  • ไอ มีเสมหะ

  • หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก

  • ชายโครง หรือหน้าอกบุ๋มขณะหายใจ

  • ในเด็กเล็กอาจมีอาการซึม ไม่ดูดนม หรือชักจากมีไข้สูง

 

วิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบติดเชื้อในเด็ก

  1. หมั่นล้างมือทำความสะอาดบ่อย

  2. ฉีดวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

  3. หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่แออัด หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย

  4. หลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศ ควันบุหรี่ ควันไฟ ควันจากท่อไอเสียรถยนต์

  5. ดูแลสุขอนามัย รักษาความสะอาดในบ้านอยู่เสมอ