สังเกตอาการวัณโรค

สังเกตอาการวัณโรค

 

วัณโรค (Tuberculosis หรือ TB) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis ที่สามารถทนอยู่ในอากาศ และสิ่งแวดล้อมได้นาน โดยสามารถติดต่อกันผ่านทางอากาศ ด้วยการหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป โดยการจาม ไอ หรือการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยวัณโรคเป็นเวลานาน

 

วัณโรคสามารถเกิดได้กับอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย โดยส่วนมากมักเกิดขึ้นที่ปอด ซึ่งการตรวจวินิจฉัยวัณโรคปอด สามารถตรวจได้ค่อนข้างง่าย โดยการเอ็กซ์เรย์ปอด และตรวจเสมหะหาเชื้อ

 

สังเกตตนเอง หากคุณมีอาการเหล่านี้ นานกว่า 2 สัปดาห์ ควรพบแพทย์

  • ไอต่อเนื่องติดต่อกัน

  • อ่อนเพลีย น้ำหนักลด และเบื่ออาหาร

  • ไอหรือเสมหะมีเลือดปน

  • มีไข้โดยไม่ทราบสาเหตุ

 

เราสามารถป้องกันวัณโรคได้โดย

  • ตรวจร่างกายด้วยการ x-ray ปอดปีละครั้ง

  • เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค

  • พบแพทย์ทันทีเมื่อพบว่ามีอาการเสี่ยงเป็นวัณโรค

  • สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่แออัด

 

วัณโรคสามารถติดต่อได้ ยิ่งคนที่เป็นวัณโรคปอด ที่มีเชื้อเสมหะยิ่งติดต่อง่าย ดังนั้น เมื่อพบว่าตนเองป่วยเป็นวัณโรคหรือเสี่ยงวัณโรค ควรพบแพทย์เพื่อทำการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพราะวัณโรคเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้