รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรม

   

      เป็นศูนย์ทันตกรรมครบวงจร โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกด้านของบริการทันตกรรม ให้ความสำคัญกับการป้องกันสภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาทางทันตกรรม ด้วยมาตรฐานการรักษาที่ทันสมัย มั่นใจความสะอาดและปลอดเชื้อ สะดวกในการนัดหมายโดยสาขาทางทันตกรรมที่เปิดให้บริการมีดังนี้

  • ทันตกรรมทั่วไป เช่น อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟัน
  • ทันตกรรมโรคปริทันต์โรคเหงือก เช่น เลือดออกตามไรฟัน
  • ทันตกรรมจัดฟัน บริการทั้งจัดฟันด้านนอก ด้านใน จัดฟันแบบใส
  • ทันตกรรมใส่ฟัน เช่น ฟันปลอมแบบถอดได้ สะพานฟัน  ครอบฟัน รากเทียม
  • ทันตกรรมรักษารากฟัน
  • ทันตกรรมเด็ก เช่น การดูแลฟันน้ำนม ใส่เครื่องมือกันฟันล้ม
  • ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด ผ่าตัดในช่องปาก อุบัติเหตุเกี่ยวกับช่องปาก กราม ขากรรไกร

 

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์ทันตกรรม

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00