รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

 

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ดูแล และรักษาสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา ร่วมด้วยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์และความพร้อมในการดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยให้บริการครอบคลุมตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่น เพื่อให้เด็กมีการเติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด ร่าเริง และมีพัฒนาการที่สมวัย

 

ผู้ป่วยเด็กนับเป็นคนไข้ที่มีจำนวนมากในแต่ละวัน ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์ จึงได้มีการจัดพื้นที่เฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยเด็ก และเด็กที่มารับการฉีดวัคซีน หรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ พร้อมทั้งจัดสถานที่ตรวจให้เป็นเมืองแห่งจินตนาการของเด็ก เพื่อเสริมสร้างและกระตุ้นจินตนาการและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้เด็กคลายกังวลจากการพบแพทย์

 

การให้บริการ

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลศิครินทร์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทั่วไป และตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางซึ่งมีการให้บริการตรวจรักษา ดังนี้

  • กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
  • กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
  • กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
  • กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  • กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
  • กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ

 

ศูนย์กุมารเวช  โรงพยาบาลศิครินทร์ ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 - 24.00 น.  โดยมีทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้คำปรึกษา และพร้อมดูแลลูกอันเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน

 

 

          

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์กุมารเวช

Sunday/อาทิตย์ 08:00-00:00
Monday/จันทร์ 08:00-00:00
Tuesday/อังคาร 08:00-00:00
Wednesday/พุธ 08:00-00:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-00:00
Friday/ศุกร์ 08:00-00:00
Saturday/เสาร์ 08:00-00:00