รายละเอียดศูนย์บริการ

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

บริการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนแพทย์ประจำครอบครัวในการให้คำแนะนำ ปรึกษา รักษา ป้องกันโรค รวมถึงแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้หรือผู้สูงอายุที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยให้มีชีวิตที่ยืนยาว และมีพลานามัยที่สมบูรณ์ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย แม่นยำ และเชื่อถือได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คลินิกอายุรกรรม  โรงพยาบาลศิครินทร์ โทร. 1728

 

เวลาให้บริการ คลินิกอายุรกรรม

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00