รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์จักษุ

ศูนย์จักษุ

 

ศูนย์จักษุ 

     ตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก การขาดการดูแลและป้องกันที่ดี อาจนำไปสู่อาการผิดปกติ และลุกลามจนนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นได้ การดูแลโดยทีมจักษุแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการดูแลรักษา รวมทั้งเครื่องมือที่ทันสมัยจะช่วยทำให้การมองเห็นที่ดี และยาวนานมากขึ้น

     ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลศิครินทร์ ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับดวงตา พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาทั้งในเรื่องการมองเห็น การตรวจสุขภาพดวงตา การทดสอบและรักษาโรคต่างๆ เกี่ยวกับดวงตา เช่น ต้อหิน ต้อกระจก และต้อเนื้อ ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากล ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการตรวจรักษาเพิ่มเติม

 

ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลศิครินทร์ มีบริการ ดังนี้

  • การผ่าตัดลอกต้อเนื้อ
  • การผ่าตัดต้อหิน
  • การผ่าตัดต้อกระจก
  • ม่านตาอักเสบ
  • การยิงเลเซอร์รักษาโรคตา
  • วัดเลนส์แก้วตาเทียม
  • การทดสอบการมองเห็น เพื่อจัดหาแว่นตาหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสม 
  • โรคเบาหวานขึ้นตา
  • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจวัดลานสายตา

     ศูนย์จักษุ ตั้งอยู่บริเวณอาคาร 3 ชั้น 2 เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาโทรสอบถามทางแผนกอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการนัดหมายก่อนเข้ารับการตรวจโดยสามารถให้คำปรึกษาได้ทุกวันที่ศูนย์จักษุ

เวลาให้บริการ ศูนย์จักษุ

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00