รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

 
ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

   ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาทที่มีศักยภาพที่สุดในย่านนี้ โดยได้รับการรับรองกระบวนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตันเฉียบพลันเทียบเท่าในระดับมาตรฐานสากลจาก JCI : Primary Stroke Program พร้อมเปิดบริการให้แก่ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองและระบบประสาทด้วยศักยภาพของทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท

เทคโนโลยีทางการแพทย์
การตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่อง MRI และ CT SCAN (Examinations by MRI & CT scan)
 ใช้ในการตรวจสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทในร่างกาย สามารถมองเห็นรอยโรคได้อย่างชัดเจน เช่น ภาวะสมองขาดเลือดโดยเฉพาะในช่วงแรก และความผิดปกติบริเวณก้านสมองโรคเนื้องอกของสมอง โรคลมชัก เป็นต้น

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเครื่อง EEG (Examinations by EEG)
เพื่อการวินิจฉัยผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชัก รวมทั้งติดตามผลของการรักษา และอาจบอกชนิดของการชักได้ สามารถช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมองและบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง เช่น เนื้องอกสมอง ฝีในสมอง โรคติดเชื้อของระบบประสาท เป็นต้น

การตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาทด้วยเครื่อง NCV (Examinations by NCV)
เพื่อวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีอาการมือชาหรือเท้าชาจากเส้นประสาท การอักเสบ/การกดทับเส้นประสาทหรือจากการบาดเจ็บของเส้นประสาทภายหลังอุบัติเหตุ

การตรวจเส้นเลือดใหญ่ที่คอด้วยเครื่องอัลตราซาวน์ (Ultrasound of Carotid Artery)
เพื่อตรวจสอบเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมอง เพื่อดูความเสี่ยงของภาวะสมองขาดเลือด
 
บริการทางศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท
1.) บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ
บริการให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท

2.) บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท
บริการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาทด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) เครื่องตรวจการนำไฟฟ้าของเส้นประสาท (NCV) เครื่อง CT 128 Slide และเครื่อง MRI (Magnetic Resonance Imaging)

3.) บริการบำบัดและฟื้นฟู โดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะทาง
บริการบำบัดและฟื้นฟู โดยนักกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบครัน เพื่อรักษาความผิดปกติของระบบประสาทและสมองอย่างครบวงจร

4.) บริการฉุกเฉิน 1728 รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง
บริการฉุกเฉิน 1728 บริการรับเรื่องขอความช่วยเหลือ ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้วยความรวดเร็วในการรับส่งผู้ป่วยในวินาทีที่สำคัญของชีวิต

 

อ่านบทความได้ที่นี่

 

เวลาให้บริการ ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00