รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

Specialist

   โรงพยาบาลฯ ได้ขยายทางด้านการตรวจทางรังสีให้ครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งเปลี่ยนระบบจากการพิมพ์แผ่นฟิล์มเป็นระบบ Digital เพื่อให้แพทย์สามารถแปลผลการตรวจได้อย่างรวดเร็วและสะดวกกับการเก็บแผ่นฟิล์มมากขึ้น กรณีผู้ป่วยต้องการผลไปให้แพทย์ท่านอื่น สามารถนำกลับในรูปแบบแผ่นซีดีได้ โดยปัจจุบันโรงพยาบาลฯ มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่ให้บริการครอบคลุมมากที่สุดในย่านนี้ ทั้งเครื่อง CT 128 Slide และเครื่อง MRI ที่นำเข้าใหม่ล่าสุดในปี พ.ศ.2558

 

 

เวลาให้บริการ ศูนย์รังสีวินิจฉัย

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00