รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี

ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี

     

     ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี ตั้งอยู่บริเวณ อาคาร 2 ชั้น 1 และชั้น 3 ประกอบด้วยการบริการแบบครบวงจรในตึกเดียว ตั้งแต่ฝากครรภ์ ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด ผู้ป่วยในสำหรับคุณแม่หลังคลอด  ทำให้คุณพ่อคุณแม่สะดวกที่จะติดต่อระหว่างแผนก และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวชมากกว่า 20 ท่าน และทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี  

บริการหลักของศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี    

•  ตรวจสุขภาพสตรีทุกช่วงวัย

-  ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep ร่วมกับตรวจหา HPV virus 
-  บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV
-  ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcope 
-  ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์
-  ตรวจอัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี
-  ตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูก

•  ตรวจรักษาโรคทางนรีเวช

-  ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน เช่น ปวดประจำเดือน ประจำเดือนมามากผิดปกติ
-  โรคมะเร็งในสตรีทุกชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก 
-  ให้การรักษาผู้ที่มีปัญหาทางนรีเวชด้วยการผ่าตัดทางหน้าท้องและการผ่าตัดแบบส่องกล้อง

•  ตรวจรักษาผู้มีบุตรยาก

-  ให้คำปรึกษาคู่สมรสเพื่อเตรียมความพร้อมในการมีบุตร
-  ให้บริการช่วยการเจริญพันธุ์ โดยการฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกและการทำเด็กหลอดแก้ว
-  ผ่าตัดเนื้องอกถุงน้ำ และพังผืดในช่องท้อง และในโพรงมดลูก เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

•  บริการฝากครรภ์และการคลอด

ก่อนตั้งครรภ์

-  วางแผนการตั้งครรภ์ ตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน เตรียมพร้อมก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตร
-  ให้คำแนะนำและรักษาภาวะมีบุตรยาก 

ระหว่างตั้งครรภ์

-  ดูแลการฝากครรภ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการให้นม การเตรียมตัวสำหรับการเป็นคุณแม่ 
-  จัดอบรมหลักสูตรการเตรียมตัวก่อนคลอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
-  ตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมเพื่อหาโรคและความผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ตรวจความเสี่ยงระหว่างการตั้งครรภ์ 
-  ดูแลการตั้งครรภ์ของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง หรือความผิดปกติเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ เช่น ทารกในครรภ์ผิดปกติ จะแนะนำพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารดาและทารกในครรภ์ (maternal fetal medicine) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิด (neonatologist)
-  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทางเลือกในการคลอด
-  สอนการนับลูกดิ้น
-  ตรวจสุขภาพ ทารกในครรภ์
-  ให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ แก้ไขปัญหาหัวนมแก่สตรีตั้งครรภ์

การคลอดบุตร

-  ให้บริการคลอดบุตรที่ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ดูรายละเอียดบริการคลอดบุตรเพิ่มเติม)
-  ดูแลการคลอดของมารดาที่มีภาวะครรภ์เสี่ยง

หลังคลอด

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการอบรมเฉพาะทางพร้อมให้บริการดังต่อไปนี้
-  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
-  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่เพื่อฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
-  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหาเต้านมและหัวนม เช่น เต้านมคัด เต้านมอักเสบ หัวนมเจ็บ
-  ให้คำแนะนำคุณแม่ที่มีปัญหาน้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ
-  ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ 
-  บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

•  ตรวจรักษาสุขภาพสตรีวัยหมดระดู (วัยทอง)

-  มีแพทย์ให้การดูแลเพื่อให้คุณสุภาพสตรีเตรียมตัวก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ
-  ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในวัยทอง
-  ให้การรักษาอาการวัยทอง แบบใช้ฮอร์โมนและไม่ใช้ฮอร์โมน
-  ตรวจติดตามความหนาแน่นมวลกระดูก และรักษาโรคกระดูกพรุน

แพ็กเกจ

•  การคลอดปกติและการผ่าตัดคลอด (ปี 2561)
•  แพ็กเกจตรวจก่อนมีบุตร ชาย, หญิง
•  แพ็กเกจตรวจก่อนแต่งงาน ชาย, หญิง
•  แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

อ่านบทความได้ที่นี่

 

 

 


 

เวลาให้บริการ ศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00