รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

   บริการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บไข้ได้ป่วยทางอายุรกรรม โดยอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆโรคมะเร็งโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และโรคระบบภูมิแพ้ซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนแพทย์ประจำครอบครัว

- อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง
- อายุรแพทย์โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
- ศูนย์โรคระบบภูมิแพ้
- ศูนย์โรคไต ศูนย์เฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไตอย่างครบวงจรพร้อมกับการทำการวิจัย ศึกษา และพัฒนา วิธีการป้องกันโรคไตเรื้อรัง
- ศูนย์โรคติดเชื้อ ศูนย์ข้อมูลโรคติดเชื้อและพาหะนำโรค เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆและวิธีการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี
 
 
 
 
 
 

เวลาให้บริการ ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง

Sunday/อาทิตย์ 08:00-20:00
Monday/จันทร์ 08:00-20:00
Tuesday/อังคาร 08:00-20:00
Wednesday/พุธ 08:00-20:00
Thursday/พฤหัสบดี 08:00-20:00
Friday/ศุกร์ 08:00-20:00
Saturday/เสาร์ 08:00-20:00