รางวัลแห่งความภูมิใจ

Sikarin Hospital : The International Premium Hospital


แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยผู้ป่วยหรือคุณภาพการรักษา [คลิก]
 • APSIC CSSD CENTER OF EXCELLENCE AWARD (2017-2018)

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ รับมอบรางวัลความเป็นเลิศในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ โดยสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Society of Infection Control: APSIC) ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL RE-ACCREDITATION 6TH VERSION

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานบริการสุขภาพระดับโลก JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) โปรแกรมโรงพยาบาลครั้งที่ 3

 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) PROGRAM

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI) DIABETES MELLITUS PROGRAM

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคเบาหวานซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • JCI - PRIMARY STROKE PROGRAM

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ กรุงเทพฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ด้านโรคหลอดเลือดสมองตีบตันซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลในการรับรองโรคเฉพาะทาง จากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • HA - HOSPITAL/HEALTHCARE ACCREDITATION

 • RE-ACCREDITATION การรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)(สรพ.)

 • HACCP

 • CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

 • THE BEST UNDER A BILLION

 • บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัน BEST UNDER A BILLION ให้เป็น 1 ใน 200 บริษัท ที่ดีที่สุดในเอเชีย ที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐ จากนิตยสาร FORBES ASIA

 • ISO 14001: ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

 • CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

 • ISO 9001: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • CERTIFICATE OF REGISTRATION IN RECOGNITION OF THE ORGANIZATION'S QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

 • MUANG THAI LIFE ASSURANCE MODERN HOSPITAL AWARD 2015

 • รางวัลการเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมบริการ ประเภทดีเยี่ยม ของโรงพยาบาลขนาดใหญ่

 • PLATINUM AWARD

 • บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล PLATINUM ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2014 ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 2

 • THAILAND TOURISM AWARDS

 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัลดีเด่น ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในงานประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2553

 • TOKIO MARINE TAIYOU AWARD

 • บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบรางวัล TOKIOMARINE TAIYOU AWARD 2011

 • PLATINUM AWARD

 • บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด มอบรางวัล PLATINUM ในโครงการ HOSPITAL QUALITY AWARD 2011