ร้านขนมศิการ

Descrition

ร้านขนม ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังศิครินทร์ ชั้น 1 อาคาร 1 ติดกับห้องอาหารศิการ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 - 20.00 น.

Location

ศิครินทร์ อาคาร 1 ชั้น 1

Open - Close

เปิดบริการทุกวัน 7.00 - 20.00 น.