คณะผู้บริหาร

นายสุริยันต์ โคจรโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ