รายละเอียดศูนย์บริการ

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    ให้บริการรับผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุทุกชนิด และ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิต 
 ผู้ที่มีอาการฉุกเฉินทางอายุรกรรม เช่น โรคหัวใจวายเฉียบพลัน (ACUTE MI ) เส้นโลหิตในสมองแตก (STROKE) อาการช็อค
หมดสติ อาการติดเชื้อทางกระแสเลือดจนมีอาการสับสน ไม่ได้สติ โดยทีมแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน ทีมพยาบาลผู้ชำนาญการ
 และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียบพร้อมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่ที่เกิดเหตุ ที่บ้านผู้ป่วย ระหว่างการเคลื่อนย้าย 
ให้การดูแลรักษาในทันที ณ ห้องฉุกเฉินจนกระทั่งผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย รวมถึงระบบส่งต่อพักฟื้นที่มีประสิทธิภาพของทีมแพทย์ พยาบาล 
    แผนกศัลยกรรม  ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทุกชนิด  ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านศัลยกรรมอย่างเร่งด่วน 
เพื่อป้องกันความพิการ หรือการสูญเสียชีวิต ได้แก่ เกิดบาดแผลฉกรรจ์ กระดูกแตกหัก สมองได้รับการกระทบกระเทือน เลือดออกที่สมอง
 ที่จำเป็นจะต้องทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน 
- มีแพทย์ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง
- มีทีมแพทย์ที่ปรึกษา ด้านผ่าตัดสมอง ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อและเอ็น ศัลยแพทย์ผ่าตัด
- รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance) ร่วมกับทีมพยาบาลประจำรถ
 และอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างครบถ้วน พร้อมให้บริการนอกสถานที่ตลอดเวลา
- ระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Refer) อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
- ให้บริการตรวจ  CT Scan  24 ชม.เพื่อดูภาวะเลือดออกภายใน หรืออื่นๆ การทำ Ultrasound การเอกซเรย์ดูภาวะแตกหักของอวัยวะ
 ฯลฯ การเอกซเรย์จะช่วยในการวินิจฉัย ได้ถูกต้อง ส่งผล ให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ห้องผ่าตัด พร้อมด้วยทีม เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ห้อง ICU (Intensive Care Unit) เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการเฝ้าสังเกตอาการฉุกเฉิน
 ที่อาจทำให้เสียชีวิต เครื่องช่วยหายใจ มีแพทย์ประจำการ ทีมแพทย์ที่ปรึกษา ตลอด 24 ชั่วโมง 
ทีมการพยาบาลผู้ชำนาญการเฉพาะทาง ที่ได้รับการฝึกฝนทักษะในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต อย่างดีเยี่ยม  
 

เวลาให้บริการ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน

Sunday/อาทิตย์ เปิด 24 ชม.
Monday/จันทร์ เปิด 24 ชม.
Tuesday/อังคาร เปิด 24 ชม.
Wednesday/พุธ เปิด 24 ชม.
Thursday/พฤหัสบดี เปิด 24 ชม.
Friday/ศุกร์ เปิด 24 ชม.
Saturday/เสาร์ เปิด 24 ชม.