แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (OPD & IPD)


แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (OPD & IPD) 0% นาน 6 เดือน

สำหรับทุกค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป เครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท/ ตลอดรายการ เมื่อแบ่งจ่ายครบทุก 10,000 บาท/ เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท

พิเศษ รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนครบ 150,000 บาท/ เซลล์สลิป