ตรวจคัดกรองโรคไต


ราคา   2,900.00-3,900.00

อาการเตือนของโรคไต

  • ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน
  • ปัสสาวะมีเลือดปน
  • ปวดหลัง ปวดเอว

สำหรับการตรวจ NEPHRO PROGRAM B กรุณางดน้ำ-งดอาหารก่อนตรวจ 8 ชั่วโมง

เงื่อนไข

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าเเพทย์ ค่าใช้จ่ายในการตรวจเเละค่าบริการโรงพยาบาล
  2. โปรโมชั่นมีผลตั้งเเต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2562
  3. ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลง โดยมิต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. This promotion is reserved for Thai only.


NEPHRO PROGRAM A
ราคาปกติ 3,950.00
ลดเหลือ 2,900.00
NEPHRO PROGRAM B
ราคาปกติ 7,000.00
ลดเหลือ 3,900.00