วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก


ราคา   8,300.00-9,300.00

มะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย

วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV สาเหตุของโรคมะเร็งปากมดลูก ติดต่อศูนย์สุขภาพเฉพาะทางสตรี อาคาร 2 ชั้น 1 
โทร.02-366-9900 ต่อ 2101, 2102


วัคซีน Cervarix (ครอบคลุม 2 สายพันธุ์)
8,300.00
วัคซีน Gardasil (ครอบคลุม 4 สายพันธุ์)
9,300.00