โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี BASIC


ราคา   2,800.00-7,900.00


BASIC PLUS ชาย
ราคาปกติ 9,300.00
ลดเหลือ 6,900.00
BASIC PLUS หญิง
ราคาปกติ 10,700.00
ลดเหลือ 7,900.00
BASIC ชาย
ราคาปกติ 7,340.00
ลดเหลือ 5,500.00
BASIC หญิง
ราคาปกติ 8,740.00
ลดเหลือ 6,500.00
LIGHT PLUS ชาย
ราคาปกติ 5,000.00
ลดเหลือ 3,600.00
LIGHT PLUS หญิง
ราคาปกติ 6,400.00
ลดเหลือ 4,600.00
LIGHT ชาย/ หญิง
ราคาปกติ 3,840.00
ลดเหลือ 2,800.00