โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี PERFECT


ราคา   11,900.00-34,000.00


DIAMOND ชาย
ราคาปกติ 45,630.00
ลดเหลือ 29,000.00
DIAMOND หญิง
ราคาปกติ 53,840.00
ลดเหลือ 34,000.00
PLATINUM ชาย
ราคาปกติ 37,240.00
ลดเหลือ 24,000.00
PLATINUM หญิง
ราคาปกติ 45,450.00
ลดเหลือ 29,000.00
GOLD ชาย
ราคาปกติ 22,900.00
ลดเหลือ 14,900.00
GOLD หญิง
ราคาปกติ 29,300.00
ลดเหลือ 18,900.00
SILVER ชาย
ราคาปกติ 16,420.00
ลดเหลือ 11,900.00
SILVER หญฺิง
ราคาปกติ 23,090.00
ลดเหลือ 15,900.00