วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเด็ก

มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อฉีดตอนอายุ 9-14 ปี
ราคา   4,500.00-5,400.00


วัคซีน Cervarix x 2 เข็ม
4,500.00
วัคซีน Gardasil x 2 เข็ม
5,400.00