วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluquadri Vaccine)

การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยป้องกัน และลดความรุนแรงของโรค
ราคา   550.00-690.00


เด็กอายุ 6 เดือน - 3 ปี
550.00
อายุ 3 ปีขึ้นไปหรือผู้ใหญ่
690.00