โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร


ราคา   59,000.00-89,000.00

 
 
 
 

โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบเปิด
59,000.00
โปรแกรมผ่าตัดริดสีดวงทวาร แบบเย็บอัตโนมัติ
89,000.00