ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย

 

     ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันปีใหม่ไทย ในโอกาสวันสงกรานต์ พนักงาน บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ได้สืบสานประเพณีไทย โดยการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อแสดงความกตัญญู พร้อมกับการขอขมา และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เนื่องในวันสําคัญวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายน โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสนีย์ จิตตเกษม ประธานกรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานและอำนวยพรอันเป็นมงคลแก่พนักงาน บุคลากรทุกคน