ศิครินทร์รับรางวัลความเป็นเลิศทำความสะอาดเครื่องมือปราศจากเชื้อ

 

     คุณสมศรี ฤชุตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมคณะพยาบาล โรงพยาบาลศิครินทร์ รับมอบรางวัลความเป็นเลิศในกระบวนการทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ โดยสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Society of Infection Control: APSIC) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม

     งานปราศจากเชื้อเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยการจัดการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีการปนเปื้อนหรือผ่านการใช้งานกับผู้ป่วยแล้ว จะต้องนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาทำให้ปลอดเชื้อ (Sterilization) จากนั้นจึงจ่ายเครื่องมือที่ปราศจากเชื้อให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในการผ่าตัดหรือรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยต่อไป