AIA Prestige Club 2019

 

    นายแพทย์ธงชัย ฉัตรยิ่งมงคล รองประธานเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ ในนามตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานแถลงข่าว “เอไอเอ เพรสทีจ คลับ – AIA Prestige Club” โครงการที่มุ่งเน้นคัดสรรเอกสิทธิ์และมอบประสบการณ์พิเศษสำหรับลูกค้าของ AIA เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 7 โรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค ศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยสำหรับลูกค้าที่มีบัตร AIA Prestige Club โรงพยาบาลศิครินทร์พร้อมมอบเอกสิทธิ์พิเศษด้านสุขภาพ เเละสนับสนุนให้บริการตรวจสุขภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน