ประกาศ แจ้งยกเลิกกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด SIKARIN MINI MARATHON 2019

 

ประกาศ

เรื่อง แจ้งยกเลิกกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด SIKARIN MINI MARATHON 2019

 

       เนื่องด้วย บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด (SIKARIN MINI MARATHON) มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนมอบให้ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ภายใต้ชื่อโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” โดยตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ สามารถช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวน 372 ราย

       

       สำหรับในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้หารือร่วมกับสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจนครบาล ถึงผลกระทบของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว –สำโรง) ได้ข้อสรุปว่า หากจัดกิจกรรมอาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักวิ่ง เนื่องจากมีการก่อสร้างและปิดช่องจราจรตลอดเส้นทางการวิ่ง ดังนั้นบริษัทฯ ขอแจ้งยกเลิกกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด SIKARIN MINI MARATHON ในปีนี้ โดยโครงการ “ศิครินทร์ให้หัวใจเด็ก” จะเปลี่ยนรูปแบบการระดมทุนผ่านกิจกรรมอื่นๆ โดยจะแจ้งให้ทราบหลังจากนี้

 

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดีเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)