“แค่ปวดหัว... หรือสัญญาณเตือนจากโรคร้าย”

กิจกรรมโรดโชว์ Be Strong Be Healthy 

 

เชิญร่วมฟังเสวนา เวลา 10.00 น. 

เรื่อง “แค่ปวดหัว... หรือสัญญาณเตือนจากโรคร้าย” 

โดยแพทย์หญิงวลัยพรรณ วัชรชินวงศ์ 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท 

ศูนย์หลอดเลือดสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลศิครินทร์ 

และพบกับ นาตาลี เดวิส เข้าร่วมเสวนาด้วย

 

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น.

โรงพยาบาลศิครินทร์ อาคาร 3 ชั้น 1 

 

  • - - - - - -  - - - - - - - - -  - - - - - - - -  - - - -