BE STRONG BE HEALTHY

ภาพบรรยากาศกิจกรรม BE STRONG BE HEALTHY 

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา จัดขึ้น ณ ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ อาคาร 1 ชั้น 1โรงพยาบาลศิครินทร์ 

ได้รับเกียรติจากคุณปรเมษฐ์ มั่นคง ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน อาทิ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ โดยคุณสุพิชฌาย์ ปูรณโชติ นักโภชนการและกำหนดอาหาร และการสัมมนาในหัวข้อ : "เบาหวาน" ภัยเงียบอันตรายถึงชีวิต โดย นพ.ศุภวัชช์ ลีลาวัฒนสุข แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน พร้อมแขกรับเชิญคุณปั่น ไพบูลเกียรติ ร่วมพูดคุย รวมถึงมีการสาธิตการออกกำลังกายจากนักกายภาพให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองทำ