“ Good Start Smart Baby สร้างสมองลูกดีด้วย EF ตั้งแต่ในครรภ์ ”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลศิครินทร์ได้จัดงานสัมมนาคุณภาพ ในหัวข้อ “ Good Start Smart Baby สร้างสมองลูกดีด้วย EF ตั้งแต่ในครรภ์ ” โดยมีวิทยากร นพ.นราธร สุวรรณเวช สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ร่วมกับ ดร.วรนาท รักสกุลไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมพิทยา(ฝ่ายอนุบาล) และ คุณธิญญาดา คอนเควสท์ จากทีม Enjoy Yoga Thailand บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเองระหว่างคุณพ่อคุณแม่และวิทยากร