ผู้ช่วยนักกายภาพ
จำนวน 3 อัตรา

- สำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
- เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
- มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- หากผ่านการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ