ผู้จัดการส่วนบริการผู้ป่วย
จำนวน 1 อัตรา

ผู้จัดการส่วนบริการผู้ป่วย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแลงานด้านความปลอดภัยตรวจสอบกล้อง CCTV ความปลอดภัยของอาคารสถานที่
  • ดูแลงานให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและงานยานพาหนะ
  • ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติ

  • อายุ 30-40 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการประสานงาน การจัดการแก้ไขปัญหาได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ
  • หากมีประสบการณ์ด้านบริการโรงแรมหรือโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ