ช่างซ่อมบำรุง (ระบบไฟ้า / ประปา / โยธา) **ด่วน**
จำนวน 3 อัตรา

- สำเร็จการศึกษา วุฒิ ปวช. - ปวส. สาขา ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
- เพศ ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคาร 1 ปีขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักในงานบริการ
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- หากมีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอาคารโรงพยาบาลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ