ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่


ราคา   17,000.00-17,000.00

หากคุณมีอาการเหล่านี้ ปวดท้อง ท้องผูกสลับท้องเสีย น้ำหนักตัวลดไม่ทราบสาเหตุ สามารถรักษาได้โดยวิธีการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) ราคาเหมาจ่าย 17,000 บาท  กรณีไม่ดมยา (ตามเงื่อนไขของ รพ.) 
 


Colonoscopy
17,000.00