การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น


ราคา   10,500.00-10,500.00


Gastroscopy
10,500.00