วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์


ราคา   2,800.00-7,990.00


IPD 1
2,800.00
IPD 2
5,350.00
IPD 3
7,990.00