โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561


ราคา   990.00-9,300.00


Basic
990.00
General
2,900.00
Exclusive
4,200.00
Platinum Male
5,900.00
Platinum Female
6,700.00
Ultimate Male
8,500.00
Ultimate Male
9,300.00