โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง


ราคา   1,850.00-2,250.00


โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
1,850.00
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง + ตรวจความผิดปกติหลอดเลือดใหญ่ที่คอ
2,250.00