แพ็กเกจ/โปรโมชั่น

ออนไลน์ แพ็กเกจ

ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
ผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี
วัคซีน HPV (เด็ก)
วัคซีน HPV (เด็ก)
วัคซีน HPV (ผู้ใหญ่)
วัคซีน HPV (ผู้ใหญ่)
โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์หัวใจ
โปรแกรมตรวจสุขภาพรักษ์หัวใจ
ไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่
การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายรับขวัญ
โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายรับขวัญ
วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์
วัคซีนไอพีดี 13 สายพันธุ์
นิ้วล็อค รักษาได้ นวัตกรรมของการผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง
นิ้วล็อค รักษาได้ นวัตกรรมของการผ่าตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผ่านผิวหนัง
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยคุณภาพ วัยทอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยคุณภาพ วัยทอง
โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ รู้ทันมะเร็ง
โปรแกรมตรวจสุขภาพ รู้ทันมะเร็ง
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อมีบุตร
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมเพื่อมีบุตร

โปรโมชั่น

รากฟันเทียม
รากฟันเทียม
วัคซีน HPV
วัคซีน HPV