กิจกรรม “โครงการเปิดบ้านเติมฝันสักวันจะเป็นหมอ" ปีที่2

กิจกรรม โครงการเปิดบ้านเติมฝันสักวันจะเป็นหมอ"  ปีที่2  โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ จำนวน 92 คน เพื่อให้น้องๆได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ภายนอกชั้นเรียนเกี่ยวกับด้านการแพทย์และพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปัญญา สิทธิวรากุล รองกรรมการผู้จัดการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่
กิจกรรมนำโดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในรูปแบบของกิจกรรมการบรรยายและฐานกิจกรรมความรู้ ต่างๆดังนี้ 
กิจกรรมการบรรยายภาคเช้า
- "การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น " โดย แพทย์หญิงบัวขวัญ จันทรพัฒนา แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป 
- "เส้นทางอาชีพหมอ" โดย พญ.ปรุงสุคนธ์ เมืองแสน กุมารแพทย์
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพช่องปากและฟัน โดย ทพ.ภูมิ ลีลาธนากร ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปาก

กิจกรรมภาคบ่าย ฐานให้ความรู้ 
ฐานที่ 1. รู้ไว้ปลอดภัยก่อน จากทีมพยาบาลที่เน้นเรื่องการ ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ฐานที่ 2. เครื่องมือนี้สำคัญไฉน จากทีมเครื่องมือแพทย์ ฐานนี้จะได้เรียนรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือแพทย์ สำหรับผู้ป่วย 
ฐานที่ 3. กินดีชีวีมีสุข ของทีมนักโภชนากร ที่เน้นหนัก หลักอาหาร 5 หมู่ และพิษภัยของการกินแบบไม่เลือก ฐานสุดท้าย 
ฐานที่ 4. ฟื้นฟูกำลังกาย ที่เอาเทคนิคสำคัญๆจากการดูแลผู้ป่วยมาส่งต่อให้น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ศิครินทร์หาดใหญ่ เปิดบ้านเติมฝันสักวันฉันจะเป็นหมอยินดีเปิดบ้านต้อนรับน้องๆในโอกาสต่อไป