เครื่องสลายนิ่วโดยใช้พลังงานลม ( LITHOCLAST 2 )

  • สามารถสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยแรงกระแทกจากพลังงานลม
  • สามารถปรับความถี่ของการยิงเพิ่มขึ้น ครั้งละ 1 step ตั้งแต่ 2 ถึง 12 ครั้งต่อนาที และสูงสุดได้ไม่เกิน 12 ครั้งต่อนาที
  • ควบคุมการทำงานโดยการใช้ Footswitch แบบ 2 แป้นกด                  
           - การยิงแบบทีละนัด (Single impulse mode)
           - การยิงแบบต่อเนื่อง (Continuous impulse mode)