Apex locator

เครื่องวัดความยาวรากฟันดิจิตอล ( Apex locator)

เป็นเครื่องหยั่งปลายรากที่ได้รับความนิยม และให้การวัดความยาวรากฟันที่แม่นยำ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของเหลว หรือ อิเล็กโทรไลต์ชนิดต่างๆภายในคลองรากฟัน เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การหาความยาวของคลองรากฟันสำหรับขั้นตอนการเตรียมคลองรากฟัน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่เพิ่มประสิทธิภาพการรักษา