Fluroscope

เป็นเครื่องมือสำหรับเอกซเรย์ดูระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์สตรี ด้วยระบบ Digital รูปที่ถ่ายเอกซเรย์จากผู้ป่วย จะแสดงผลที่หน้าจอ Monitor ภาพมีความคมชัด ทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยได้แม่นยำ มีระบบการจัดเก็บประวัติการรักษา สามารถดูประวัติย้อนหลังได้