รายละเอียดของแพทย์

รุสนี บุหงาชาติ
พญ. รุสนี บุหงาชาติ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้