รายละเอียดของแพทย์

วิริยา ชูศรี
ทพญ. วิริยา ชูศรี
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบูรณะ (เพื่อความสวยงาม)
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 16:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 16:00