รายละเอียดของแพทย์

ภัสรา แสงวารี
พญ. ภัสรา แสงวารี
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : สูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 16:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้