รายละเอียดของแพทย์

 เสริมศักดิ์  จิณณวณิชย์
ทพ. เสริมศักดิ์ จิณณวณิชย์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 13:00 - 16:00