รายละเอียดของแพทย์

นุชพัฒน์ พัฒนปรีชากุล
ทพญ. นุชพัฒน์ พัฒนปรีชากุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 16:00