รายละเอียดของแพทย์

เอกพจน์ สุขะนันท์
ทพ. เอกพจน์ สุขะนันท์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 16:00