รายละเอียดของแพทย์

พัทรนันท์  เรืองเกียรติกุล
ทพญ. พัทรนันท์ เรืองเกียรติกุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษาคลองรากฟัน
ข้อมูลแพทย์ :
ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 09:00 - 16:00
  • Tuesday/อังคาร : 09:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 09:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 09:00 - 16:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 16:00
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 12:00